คอร์ดเพลง มะล่องก่องแก่ง - พจน์ สายอินดี้

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Em
1


คอร์ดเพลง มะล่องก่องแก่ง - พจน์ สายอินดี้    [Print]
การเข้าชม : 59358 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / Am / F / G / G / C /


Cจ้ามีเขาอยู่แล้ว ยังดึงอ้Amาย เข้าไปหา

Fอ้ายคนนอกสายตา เจ้าบ่แGคร์ บ่สน

Cอ้ายมันใจง่ายที่เจ้า Amบ่หลูโตน เFบื่อนำคำเว้าคน เฮ็ดให้เGฮา เปลี่ยนไป

Cจ้ามาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี แAmล้วกะย่าง หนีไป

Fจ็บแท้หนอใจอ้าย อยากถอยGคืน กลับมา


* แต่Dmใจ มันEmพังไปเบิ๊ด แล้ว เฮ็ดไDmด้ แค่เหลือใGจ เจ้าของ..


** ขอโทษที่เข้าไปเCป็น มะริ่งกิ่งก่อง

     สะระน๊องก่องแAmก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ

     ปะล่องป่องแFป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเGธอ

     ขอโทษที่เข้าไปเCป็น มะริ่งกิ่งก่อง

     สะระน๊องก่องแAmก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ

     ปะล่องป่องแFป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเGธอ..

     Fปานเป็นผีบ้า เว้าหGลาย กะเพราะเธอ

     Fตั้งแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่ง Gสิเคยเจอ

     มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใCจอ้าย..

ซ้ำ ( ** )

Instru : / C / Am / F / G / (2 Times)
             / F / G / F / G / G / G / C /* แต่Dmใจ มันEmพังไปเบิ๊ด แล้ว เฮ็ดไDmด้ แค่เหลือใGจ เจ้าของ..


** ขอโทษที่เข้าไปเCป็น มะริ่งกิ่งก่อง

     สะระน๊องก่องแAmก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ

     ปะล่องป่องแFป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเGธอ

     ขอโทษที่เข้าไปเCป็น มะริ่งกิ่งก่อง

     สะระน๊องก่องแAmก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ

     ปะล่องป่องแFป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเGธอ..

     Fปานเป็นผีบ้า เว้าหGลาย กะเพราะเธอ

     Fตั้งแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่ง Gสิเคยเจอ

     มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใCจอ้าย..

ซ้ำ ( ** )

Outro : / C / Am / F / G /
            / C / Am / F / G / G / C /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง มะล่องก่องแก่ง - พจน์ สายอินดี้

คำร้อง/ทำนอง : ฉัตรชัย จวงวิเศษ
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย

เจ้ามีเขาอยู่แล้ว ยังดึงอ้าย เข้าไปหา
อ้ายคนนอกสายตา เจ้าบ่แคร์ บ่สน
อ้ายมันใจง่ายที่เจ้า บ่หลูโตน
เบื่อนำคำเว้าคน เฮ็ดให้เฮา เปลี่ยนไป

เจ้ามาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี แล้วกะย่าง หนีไป
เจ็บแท้หนอใจอ้าย อยากถอยคืน กลับมา

* แต่ใจ มันพังไปเบิ๊ด แล้ว
   เฮ็ดได้ แค่เหลือใจ เจ้าของ..

** ขอโทษที่เข้าไปเป็น มะริ่งกิ่งก่อง
    สะระน๊องก่องแก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ
    ปะล่องป่องแป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเธอ
    ขอโทษที่เข้าไปเป็น มะริ่งกิ่งก่อง
    สะระน๊องก่องแก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ
    ปะล่องป่องแป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเธอ..
    ปานเป็นผีบ้า เว้าหลาย กะเพราะเธอ
    ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่ง สิเคยเจอ
    มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้าย..

ซ้ำ ( ** )

* แต่ใจ มันพังไปเบิ๊ด แล้ว
   เฮ็ดได้ แค่เหลือใจ เจ้าของ..

** ขอโทษที่เข้าไปเป็น มะริ่งกิ่งก่อง
    สะระน๊องก่องแก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ
    ปะล่องป่องแป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเธอ
    ขอโทษที่เข้าไปเป็น มะริ่งกิ่งก่อง
    สะระน๊องก่องแก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ
    ปะล่องป่องแป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเธอ..
    ปานเป็นผีบ้า เว้าหลาย กะเพราะเธอ
    ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่ง สิเคยเจอ
    มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้าย..

ซ้ำ ( ** )