คอร์ดเพลง ฟังที - OneNight x ZoneC

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Cmaj7
1


คอร์ดเพลง ฟังที - OneNight x ZoneC    [Print]
การเข้าชม : 14277 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Fmaj7 / Cmaj7 / (4 Times)


* โอ้เธอที่Fmaj7รักโปรดฟังฉันที ไม่ใช่ไม่Cmaj7รักแต่เวลามันไม่มี

   จนปล่อยเธอFmaj7เหงาละก็เศร้าทั้งปี

   คงเป็นเพราะCmaj7ฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้

   โอ้เธอที่Fmaj7รักโปรดฟังฉันที ไม่ใช่ไม่Cmaj7รักแต่เวลามันไม่มี

   จนปล่อยเธอFmaj7เหงาละก็เศร้าทั้งปี

   คงเป็นเพราะCmaj7ฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้


** ขFmaj7อโทษที่ทำเธอจากไป  Cmaj7ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ

     ขFmaj7อโทษที่ทำเธอจากไป ใCmaj7ห้มีน้ำตา

     รFmaj7อทุกคำที่บอก มันออกมาจากน้ำตา

     คิCmaj7ดอะไรไม่ออก ตอนที่เธอนะบอกลา

     แFmaj7ละตัวเธอก็ออก ออกจากชีวิตฉันไป

     ไCmaj7ม่มีแล้วคำตอบ ฉันควรต้องทำเช่นไร


  รัFmaj7ก.. ในใจก็Cmaj7ยังรักเธออยู่   Fmaj7ช้ำ.. เธอไม่กลัCmaj7บมา จะไม่ทนอยู่

เพราะว่าฉันFmaj7เป็นคนทำให้มันพัง เธอไม่ได้สนCmaj7ใจ ฉันก็รั้งเธอไม่ฟัง

ทุกคืนยังหลัFmaj7บตา ภาวนาอยู่อย่างนั้น

ขอให้เธอกลัCmaj7บมา ให้โอกาสฉันสักครั้ง


* โอ้เธอที่Fmaj7รักโปรดฟังฉันที ไม่ใช่ไม่Cmaj7รักแต่เวลามันไม่มี

   จนปล่อยเธอFmaj7เหงาละก็เศร้าทั้งปี

   คงเป็นเพราะCmaj7ฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้

   โอ้เธอที่Fmaj7รักโปรดฟังฉันที ไม่ใช่ไม่Cmaj7รักแต่เวลามันไม่มี

   จนปล่อยเธอFmaj7เหงาละก็เศร้าทั้งปี

   คงเป็นเพราะCmaj7ฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้


** ขFmaj7อโทษที่ทำเธอจากไป  Cmaj7ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ

     ขFmaj7อโทษที่ทำเธอจากไป ใCmaj7ห้มีน้ำตา

     รFmaj7อทุกคำที่บอก มันออกมาจากน้ำตา

     คิCmaj7ดอะไรไม่ออก ตอนที่เธอนะบอกลา

     แFmaj7ละตัวเธอก็ออก ออกจากชีวิตฉันไป

     ไCmaj7ม่มีแล้วคำตอบ ฉันควรต้องทำเช่นไร..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ฟังที - OneNight x ZoneC

Lyrics : ZoneC
Mixed&Mastering : OneNight
Music Producer : Fantom

* โอ้เธอที่รักโปรดฟังฉันที
   ไม่ใช่ไม่รักแต่เวลามันไม่มี
   จนปล่อยเธอเหงาละก็เศร้าทั้งปี
   คงเป็นเพราะฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้
   โอ้เธอที่รักโปรดฟังฉันที
   ไม่ใช่ไม่รักแต่เวลามันไม่มี
   จนปล่อยเธอเหงาละก็เศร้าทั้งปี
   คงเป็นเพราะฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้

** ขอโทษที่ทำเธอจากไป
     ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
     ขอโทษที่ทำเธอจากไป ให้มีน้ำตา
     รอทุกคำที่บอก มันออกมาจากน้ำตา
     คิดอะไรไม่ออก ตอนที่เธอนะบอกลา
     และตัวเธอก็ออก ออกจากชีวิตฉันไป
     ไม่มีแล้วคำตอบ ฉันควรต้องทำเช่นไร

รัก.. ในใจก็ยังรักเธออยู่
ช้ำ.. เธอไม่กลับมา จะไม่ทนอยู่
เพราะว่าฉันเป็นคนทำให้มันพัง
เธอไม่ได้สนใจ ฉันก็รั้งเธอไม่ฟัง
ทุกคืนยังหลับตา ภาวนาอยู่อย่างนั้น
ขอให้เธอกลับมา ให้โอกาสฉันสักครั้ง

* โอ้เธอที่รักโปรดฟังฉันที
   ไม่ใช่ไม่รักแต่เวลามันไม่มี
   จนปล่อยเธอเหงาละก็เศร้าทั้งปี
   คงเป็นเพราะฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้
   โอ้เธอที่รักโปรดฟังฉันที
   ไม่ใช่ไม่รักแต่เวลามันไม่มี
   จนปล่อยเธอเหงาละก็เศร้าทั้งปี
   คงเป็นเพราะฉันเธอเลยทิ้งไปแบบนี้

** ขอโทษที่ทำเธอจากไป
     ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
     ขอโทษที่ทำเธอจากไป ให้มีน้ำตา
     รอทุกคำที่บอก มันออกมาจากน้ำตา
     คิดอะไรไม่ออก ตอนที่เธอนะบอกลา
     และตัวเธอก็ออก ออกจากชีวิตฉันไป
     ไม่มีแล้วคำตอบ ฉันควรต้องทำเช่นไร..