คอร์ดเพลง พูดแล้วอยากร้องไห้ - Dr.Fuu

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1


คอร์ดเพลง พูดแล้วอยากร้องไห้ - Dr.Fuu    [Print]
การเข้าชม : 1942 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am Em / F G / Am Em / F /


พูAmดแล้วอยากจะร้Emองไห้ เมื่อมีใFครมาถามถึงเGธอ

พูAmดไปแล้วน้ำEmตาเอ่อ ก็ไม่อFยากจะเจอหน้าใGคร


* ต้องตอบซ้ำEmๆ ว่าเธอนั้นทิ้งไปAmมีใหม่ ต้องเจ็บซ้ำEmๆในคำๆนี้อยู่Amร่ำไป

   คนใจร้Dmาย คนโกหEmก คนโลFเลไม่เคยจำสัญGญา


** บอกว่าCรักแค่เพียงลมปAmาก ฝากแผลFใจให้มีน้ำGตา

     คนทั้งคEmนหรือเห็นเป็น หAmมาตัวหนึ่งที่รัDm    Gกเธอ..

     หลอกให้Cรักให้หลงงมงAmาย เจ็บเกือบFตายนอนซมละเGมอ

     พูดไปแEmล้ว น้ำAmตาเอ่อ มันอDmยากจะลืมG   ลืมเธอสักที

Instru : / Am Em / F Em F /


AmยากจะหลบไปใEmห้ไกล ไม่อยากเFจอคนรู้จักเGรา

Amากร่าเริงเป็นคEmนเศร้า เรื่องน้ำเFน่าเล่าไปก็Gอาย


* ต้องตอบซ้ำEmๆ ว่าเธอนั้นทิ้งไปAmมีใหม่ ต้องเจ็บซ้ำEmๆในคำๆนี้อยู่Amร่ำไป

   คนใจร้Dmาย คนโกหEmก คนโลFเลไม่เคยจำสัญGญา


** บอกว่าCรักแค่เพียงลมปAmาก ฝากแผลFใจให้มีน้ำGตา

     คนทั้งคEmนหรือเห็นเป็น หAmมาตัวหนึ่งที่รัDm    Gกเธอ..

     หลอกให้Cรักให้หลงงมงAmาย เจ็บเกือบFตายนอนซมละเGมอ

     พูดไปแEmล้ว น้ำAmตาเอ่อ มันอDmยากจะลืมG   ลืมเธอสักที

Instru : / Am Em / F G / (2 Times)
             / Em Am / Em Am /Dmครเป็นไงไม่รู้ Emดูใจคนไม่เป็นF น้ำตาสาดกระเGด็นเท่าไหร่

Dmนมันไม่มีใจ เEmราก็โง่เกินไปF ซมซานกลับมาเGลียแผลใจ

เกิดAmมาไม่เคยรักใEmครเท่าเธอ ต้องมาเFจอะ ต้องมาเจอใช้Gเวร


** บอกว่าCรักแค่เพียงลมปAmาก ฝากแผลFใจให้มีน้ำGตา

     คนทั้งคEmนหรือเห็นเป็น หAmมาตัวหนึ่งที่รัDm    Gกเธอ..

     หลอกให้Cรักให้หลงงมงAmาย เจ็บเกือบFตายนอนซมละเGมอ

     พูดไปแEmล้ว น้ำAmตาเอ่อ มันอDmยากจะลืมG..


** บอกว่าCรักแค่เพียงลมปAmาก ฝากแผลFใจให้มีน้ำGตา

     คนทั้งคEmนหรือเห็นเป็น หAmมาตัวหนึ่งที่รัDm    Gกเธอ..

     หลอกให้Cรักให้หลงงมงAmาย เจ็บเกือบFตายนอนซมละเGมอ

     พูดไปแEmล้ว น้ำAmตาเอ่อ มันอDmยากจะลืมG   ลืมเธอสักที

Outro : / Am Em / F G / Am Em / F /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง พูดแล้วอยากร้องไห้ - Dr.Fuu

พูดแล้วอยากจะร้องไห้ เมื่อมีใครมาถามถึงเธอ
พูดไปแล้วน้ำตาเอ่อ ก็ไม่อยากจะเจอหน้าใคร

* ต้องตอบซ้ำๆ ว่าเธอนั้นทิ้งไปมีใหม่
   ต้องเจ็บซ้ำๆในคำๆนี้อยู่ร่ำไป
   คนใจร้าย คนโกหก คนโลเลไม่เคยจำสัญญา

** บอกว่ารักแค่เพียงลมปาก ฝากแผลใจให้มีน้ำตา
     คนทั้งคนหรือเห็นเป็น หมาตัวหนึ่งที่รักเธอ..
     หลอกให้รักให้หลงงมงาย
     เจ็บเกือบตายนอนซมละเมอ
     พูดไปแล้ว น้ำตาเอ่อ
     มันอยากจะลืม ลืมเธอสักที

อยากจะหลบไปให้ไกล ไม่อยากเจอคนรู้จักเรา
จากร่าเริงเป็นคนเศร้า เรื่องน้ำเน่าเล่าไปก็อาย

* ต้องตอบซ้ำๆ ว่าเธอนั้นทิ้งไปมีใหม่
   ต้องเจ็บซ้ำๆในคำๆนี้อยู่ร่ำไป
   คนใจร้าย คนโกหก คนโลเลไม่เคยจำสัญญา

** บอกว่ารักแค่เพียงลมปาก ฝากแผลใจให้มีน้ำตา
     คนทั้งคนหรือเห็นเป็น หมาตัวหนึ่งที่รักเธอ..
     หลอกให้รักให้หลงงมงาย
     เจ็บเกือบตายนอนซมละเมอ
     พูดไปแล้ว น้ำตาเอ่อ
     มันอยากจะลืม ลืมเธอสักที

ใครเป็นไงไม่รู้ ดูใจคนไม่เป็น
น้ำตาสาดกระเด็นเท่าไหร่
คนมันไม่มีใจ เราก็โง่เกินไป
ซมซานกลับมาเลียแผลใจ
เกิดมาไม่เคยรักใครเท่าเธอ
ต้องมาเจอะ ต้องมาเจอใช้เวร

** บอกว่ารักแค่เพียงลมปาก ฝากแผลใจให้มีน้ำตา
     คนทั้งคนหรือเห็นเป็น หมาตัวหนึ่งที่รักเธอ..
     หลอกให้รักให้หลงงมงาย
     เจ็บเกือบตายนอนซมละเมอ
     พูดไปแล้ว น้ำตาเอ่อ มันอยากจะลืม..

** บอกว่ารักแค่เพียงลมปาก ฝากแผลใจให้มีน้ำตา
     คนทั้งคนหรือเห็นเป็น หมาตัวหนึ่งที่รักเธอ..
     หลอกให้รักให้หลงงมงาย
     เจ็บเกือบตายนอนซมละเมอ
     พูดไปแล้ว น้ำตาเอ่อ
     มันอยากจะลืม ลืมเธอสักที