คอร์ดเพลง ปิดที่ปวด - คิงส์ ชนาวิทย์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Fm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด D7
1


คอร์ดเพลง ปิดที่ปวด - คิงส์ ชนาวิทย์    [Print]
การเข้าชม : 22039 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Cmaj7 / G / Cmaj7 / Fm G /


  Cmaj7คำว่าเรา มันจบEmลงไปนานก็รู้ ฉันต้องDmอยู่ ใช้ชีGวิตคนเดียวให้Cmaj7ไหว

  Cmaj7เตือนตัวเอง ตั้งแต่Emวันที่เธอจากไป

  ไม่ว่ายังDmไง ฉันต้องGลบเธอไปให้Cmaj7ได้


* แต่แFล้ว ก็ผิดจากความตั้Emงใจ เมื่อDmยังต้องเจอกับเGธอพร้อมคนCmaj7ใหม่

   จับFมือ อย่างที่เราเคยEmทำยิ่งช้ำใAm

   จะลืมเธอDmได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างGนี้


** ปิดตาเอาCไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่Emานมา

     ปิดหูที่พAmาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเGmธอ

     ปิC7ดทุกช่องFทาง ที่มันยังเตือนความทรงEmจำฉันเสAmมอ

     ปิดอะDmไร อะไรที่ทำD7ให้ปวดGใจ

     ฉันจะได้ลืมเธอซักCที.. G


  Cmaj7ยังไม่ชิน กับความจEmริงที่ฉันต้องรู้ ที่ต้องDmดูเธอกับเGขารักกันอย่าCmaj7งนั้น

  Cmaj7ยังคงรอ ได้แต่หEmวังว่าคงสักวัน ฉันจะDmลืม และเลิกGรักเธอได้สัCmaj7กที


* แต่แFล้ว ก็ผิดจากความตั้Emงใจ เมื่อDmยังต้องเจอกับเGธอพร้อมคนCmaj7ใหม่

   จับFมือ อย่างที่เราเคยEmทำยิ่งช้ำใAm

   จะลืมเธอDmได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างGนี้


** ปิดตาเอาCไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่Emานมา

     ปิดหูที่พAmาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเGmธอ

     ปิC7ดทุกช่องFทาง ที่มันยังเตือนความทรงEmจำฉันเสAmมอ

     ปิดอะDmไร อะไรที่ทำD7ให้ปวดGใจ

     ฉันจะได้ลืมเธอซักCที.. G

Instru : / Cmaj7 / Gm C7 /
             / F G / Em Am / Dm D7 / G / G /** ปิดตาเอาCไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่Emานมา

     ปิดหูที่พAmาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเGmธอ

     ปิC7ดทุกช่องFทาง ที่มันยังเตือนความทรงEmจำฉันเสAmมอ

     ปิดอะDmไร อะไรที่ทำD7ให้ปวดGใจ


** ปิดตาเอาCไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่Emานมา

     ปิดหูที่พAmาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเGmธอ

     ปิC7ดทุกช่องFทาง ที่มันยังเตือนความทรงEmจำฉันเสAmมอ

     ปิดอะDmไร อะไรที่ทำD7ให้ปวดGใจ

     เพื่อฉันจะเลิกรักเธอได้ซัCก ที.. Fm
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ปิดที่ปวด - คิงส์ ชนาวิทย์

Lyrics : คิงส์ ชนาวิทย์, ต้อง พริกไทย
Melody : คิงส์ ชนาวิทย์
Arrange : Flipper

คำว่าเรา มันจบลงไปนานก็รู้
ฉันต้องอยู่ ใช้ชีวิตคนเดียวให้ไหว
เตือนตัวเอง ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
ไม่ว่ายังไง ฉันต้องลบเธอไปให้ได้

* แต่แล้ว ก็ผิดจากความตั้งใจ
   เมื่อยังต้องเจอกับเธอพร้อมคนใหม่
   จับมือ อย่างที่เราเคยทำยิ่งช้ำใจ
   จะลืมเธอได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างนี้

** ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
   ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
   ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
   ปิดอะไร อะไรที่ทำให้ปวดใจ
   ฉันจะได้ลืมเธอซักที..

ยังไม่ชิน กับความจริงที่ฉันต้องรู้
ที่ต้องดูเธอกับเขารักกันอย่างนั้น
ยังคงรอ ได้แต่หวังว่าคงสักวัน
ฉันจะลืม และเลิกรักเธอได้สักที

* แต่แล้ว ก็ผิดจากความตั้งใจ
   เมื่อยังต้องเจอกับเธอพร้อมคนใหม่
   จับมือ อย่างที่เราเคยทำยิ่งช้ำใจ
   จะลืมเธอได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างนี้

** ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
   ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
   ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
   ปิดอะไร อะไรที่ทำให้ปวดใจ
   ฉันจะได้ลืมเธอซักที..

[ Music ]

** ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
   ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
   ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
   ปิดอะไร อะไรที่ทำให้ปวดใจ

** ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
     ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
     ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
     ปิดอะไร อะไรที่ทำให้ปวดใจ
     เพื่อฉันจะเลิกรักเธอได้ซัก ที..