คอร์ดเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด E7
1

คอร์ด Eb7
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด C#7
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด B7
1

คอร์ด E
1

คอร์ด G#m
4

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร   [Print]
การเข้าชม : 24258 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / E7 / Eb7 / D7 C#7 C7 B7 / E / E /


Eบ้านข้าอยู่บนดอย เG#mมฆหมอกลอยเต็มฟ้า

A อยู่กลางพนา B7 อยู่ตามประสาคนEดอย

Eข้าบ่รวย บ่จน G#mบ่เป็นคนสำออย

A เกิดเป็นคนบนดอย B7 บ่ต้องคอยง้Eอใคร

Eบ้านสูอยู่ในเมือง  G#mมุงกระเบื้องสีใส

A บ้านข้าอยู่กลางไพร B7 มุงด้วยใบตอEงตึง

Eสูซอบเพลงฝรั่ง  G#mข้าซอบฟังเสียงซึง

เอ้าAตึง ตึงต๊ะติดตึง B7 ข้าดีดซึงก้องEป่า


* บ้านบนEดอย บ่AมีแสงEสี บ่AมีทีEวี บ่มีAน้ำประEปา

   บ่AมีโฮงหEนัง โฮงAนวด คลับบB7าร์ บ่B7มีโคEล่า แฟนAต้า เป๊บEซี่

   บ่มีเนื้อEสัน ผัดAน้ำมันEหอยA คนบนEดอย ซอบAกินข้าวEจี่

   บ่Aมีน้ำEหอม น้ำAปรุงอย่างB7ดี

   แต่หมู่เฮาB7มี.. ฮึมA B7..  มีน้ำEใจ๋..

Instru : / E / E / G#m / G#m / A / A / B7 / E / E /
             / E7 / Eb7 / D7 C#7 C7 B7 / E / E /Eถ้าสูอยากกินข้าว  G#mสูต้องไปไถนา

A ถ้าสูอยากกินปลา B7 ก็ต้องไปหาในEห้วย

Eถ้าสูปลูกดอกฝ้าย  G#mสูได้ใส่เสื้อสวย

A แต่ถ้าสูอยากถูกหวย B7 ก็เสียใจด้วยEคน


* บ้านบนEดอย บ่AมีแสงEสี บ่AมีทีEวี บ่มีAน้ำประEปา

   บ่AมีโฮงหEนัง โฮงAนวด คลับบB7าร์ บ่B7มีโคEล่า แฟนAต้า เป๊บEซี่

   บ่มีเนื้อEสัน ผัดAน้ำมันEหอยA คนบนEดอย ซอบAกินข้าวEจี่

   บ่Aมีน้ำEหอม น้ำAปรุงอย่างB7ดี

   แต่หมู่เฮาB7มี.. ฮึAม.. ฮึB7ม.. มีน้ำใEจ๋..
เพลงที่คุณอาจชอบ
เนื้อเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า
อยู่กลางพนา อยู่ตามประสาคนดอย
ข้าบ่รวย บ่จน บ่เป็นคนสำออย
เกิดเป็นคนบนดอย บ่ต้องคอยง้อใคร

บ้านสูอยู่ในเมือง มุงกระเบื้องสีใส
บ้านข้าอยู่กลางไพร มุงด้วยใบตองตึง
สูซอบเพลงฝรั่ง ข้าซอบฟังเสียงซึง
เอ้าตึง ตึงต๊ะติดตึง ข้าดีดซึงก้องป่า

* บ้านบนดอย บ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
   บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
   บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
   บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
   คนบนดอย ซอบกินข้าวจี่
   บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี
   แต่หมู่เฮามี.. ฮึม.. มีน้ำใจ๋..

ถ้าสูอยากกินข้าว สูต้องไปไถนา
ถ้าสูอยากกินปลา ก็ต้องไปหาในห้วย
ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย สูได้ใส่เสื้อสวย
แต่ถ้าสูอยากถูกหวย ก็เสียใจด้วยคน

* บ้านบนดอย บ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
   บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
   บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
   บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
   คนบนดอย ซอบกินข้าวจี่
   บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี
   แต่หมู่เฮามี.. ฮึม.. มีน้ำใจ๋..