คอร์ดเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด E7
1

คอร์ด Eb7
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด C#7
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด B7
1

คอร์ด E
1

คอร์ด G#m
4

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 39465 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า
อยู่กลางพนา อยู่ตามประสาคนดอย
ข้าบ่รวย บ่จน บ่เป็นคนสำออย
เกิดเป็นคนบนดอย บ่ต้องคอยง้อใคร

บ้านสูอยู่ในเมือง มุงกระเบื้องสีใส
บ้านข้าอยู่กลางไพร มุงด้วยใบตองตึง
สูซอบเพลงฝรั่ง ข้าซอบฟังเสียงซึง
เอ้าตึง ตึงต๊ะติดตึง ข้าดีดซึงก้องป่า

* บ้านบนดอย บ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
   บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
   บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
   บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
   คนบนดอย ซอบกินข้าวจี่
   บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี
   แต่หมู่เฮามี.. ฮึม.. มีน้ำใจ๋..

ถ้าสูอยากกินข้าว สูต้องไปไถนา
ถ้าสูอยากกินปลา ก็ต้องไปหาในห้วย
ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย สูได้ใส่เสื้อสวย
แต่ถ้าสูอยากถูกหวย ก็เสียใจด้วยคน

* บ้านบนดอย บ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา
   บ่มีโฮงหนัง โฮงนวด คลับบาร์
   บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่
   บ่มีเนื้อสัน ผัดน้ำมันหอย
   คนบนดอย ซอบกินข้าวจี่
   บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี
   แต่หมู่เฮามี.. ฮึม.. มีน้ำใจ๋..