คอร์ดเพลง บักขี้ไห้ - เบนซ์ เมืองเลย

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด F#m
1

คอร์ด E
1

คอร์ด D
1

คอร์ด A
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด C#
4


คอร์ดเพลง บักขี้ไห้ - เบนซ์ เมืองเลย   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 22564 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

ฟัF#mงเพลงช้ากะเจ็บ Eฟังเพลงเร็วกะเหงา

ฟังเDพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วAนั่งไห้..

สินF#mอนกะคิดฮอดเขา ผู้สาวเEก่าที่ถิ่มเฮาไป

ลืDมบ่ได้ E หน่ายเจ้าขอAงแฮง..


* บักขี้ไDห้ หมู่ตั้งฉาEยา บทเจ้าน้ำC#mตา ปานนักแF#mสดง

   Eบ่แม่นอ้ายทำDท่า บ่แม่นอ้ายEเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหAลี..


** อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. หล่าEคำแพง

     อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแC#mฮง ย้อนC#มันเหลือF#mใจ..

     อEยู่สื่อๆกะไDห้ อยู่ๆกะน้ำตาไEหล ย้อนหลับตาไป กะเAห็น..หน้าเC#จ้า

     อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. อีEนางเอย

     หัวใจอ้ายมันกะC#mเลย มีฮอยเC#จ็บที่พF#mร้อมเศร้า

     แค่คEวามคิดฮอดมาDต้อย หัวใจเบEาๆ.. น้ำตากะย้อยAญามญาง..

Instru : / D / E / C#m / F#m E /
             / D / E / A / A /* บักขี้ไDห้ หมู่ตั้งฉาEยา บทเจ้าน้ำC#mตา ปานนักแF#mสดง

   Eบ่แม่นอ้ายทำDท่า บ่แม่นอ้ายEเสเเสร้ง แต่มันเจ็บ อิหAลี..


** อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. หล่าEคำแพง

     อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแC#mฮง ย้อนC#มันเหลือF#mใจ..

     อEยู่สื่อๆกะไDห้ อยู่ๆกะน้ำตาไEหล ย้อนหลับตาไป กะเAห็น..หน้าเC#จ้า

     อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. อีEนางเอย

     หัวใจอ้ายมันกะC#mเลย มีฮอยเC#จ็บที่พF#mร้อมเศร้า

     แค่คEวามคิดฮอดมาDต้อย หัวใจเบEาๆ.. น้ำตากะย้อยAญามญาง..


** อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. หล่าEคำแพง

     อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแC#mฮง ย้อนC#มันเหลือF#mใจ..

     อEยู่สื่อๆกะไDห้ อยู่ๆกะน้ำตาไEหล ย้อนหลับตาไป กะเAห็น..หน้าเC#จ้า

     อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้Dบ่.. อีEนางเอย

     หัวใจอ้ายมันกะC#mเลย มีฮอยเC#จ็บที่พF#mร้อมเศร้า

     แค่คEวามคิดฮอดมาDต้อย หัวใจเบEาๆ.. น้ำตากะย้อยAญามญาง..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง บักขี้ไห้ - เบนซ์ เมืองเลย

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท 

ฟังเพลงช้ากะเจ็บ ฟังเพลงเร็วกะเหงา
ฟังเพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งไห้..
สินอนกะคิดฮอดเขา ผู้สาวเก่าที่ถิ่มเฮาไป
ลืมบ่ได้  หน่ายเจ้าของแฮง..

* บักขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา
   บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง
   บ่แม่นอ้ายทำท่า บ่แม่นอ้ายเสเเสร้ง
   แต่มันเจ็บ อิหลี..

** อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. หล่าคำแพง
     อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ..
     อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล
     ย้อนหลับตาไป กะเห็น..หน้าเจ้า
     อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. อีนางเอย
     หัวใจอ้ายมันกะเลย มีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า
     แค่ความคิดฮอดมาต้อย หัวใจเบาๆ..
     น้ำตากะย้อยญามญาง..

[ Music ]

* บักขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา
   บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง
   บ่แม่นอ้ายทำท่า บ่แม่นอ้ายเสเเสร้ง
   แต่มันเจ็บ อิหลี..

** อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. หล่าคำแพง
     อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ..
     อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล
     ย้อนหลับตาไป กะเห็น..หน้าเจ้า
     อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่.. อีนางเอย
     หัวใจอ้ายมันกะเลย มีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า
     แค่ความคิดฮอดมาต้อย หัวใจเบาๆ..
     น้ำตากะย้อยญามญาง..

ซ้ำ ( ** )