คอร์ดเพลง บล็อกกูสา Eพาก - มาริโอ้ โจ๊ก

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด C
1


คอร์ดเพลง บล็อกกูสา Eพาก - มาริโอ้ โจ๊ก    [Print]
การเข้าชม : 46444 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / Em / Am / D /
           / G / Bm / C / D / Em /เฟGสนี้ อ้ายสมัครตั้งแต่อยู่ มBm.4 จนเวลาผ่านมาหลายAmปี มีหมู่อยู่ห้าDพันคน

แฟนบ่Gมี แต่หมู่ในเฟส มีหลายBmจนล้น 

อ้ายจึงลบเพื่อนไปหนึ่งAmคน เพื่อสิแอดคนที่แอบDมัก


จนเวCลาประมาณตีสอง น้องคนBmงามกะรับแอดอ้าย 

หัวAmใจ.. แล่นไปส้นDตีน จั่งแหม่นฟินGคัก


* อ้ายเลยทัCกคับ เฮ็ดหยังDน้อ

   สิแตกข้าวแล้วBmบ้อ โอ้ะ กินข้าวหรือยังคEmรับ

   เขาก็อ่Amานทันทีปึบปับ แต่Cว่าเป็นหยังน้อครับ คือบ่ตอบDมา..


** ตอบแชทข่อยแGหน่ หน้าบ่คือBmแม่ กะอย่าสุหยิ่งหEmลาย

    เน็ตหDมด หรือบ่สCบาย แบตเสื่อมหรือ Dwifi มีปัญGหา

    หรืออ้ายบ่หCล่อคือจั่งณเDดช จึงปฏิเBmสธ อ้ายน้อญาEmญ่า

    อ่านแต่บ่ตAmอบมันบ่ชอบเลยหBmนา 

    อยากสับบักกCอกขะสั้นกะบล็อกกูDสา (อุตส่าห์แอ( G    D )บมัก..)


*** เGผื่อสิค้นเฟสพ้อ จักขอนำหมู่นำเสี่ยว

      คนหBmนึ่งกะเทียวกะเม้นต์กะทัก กะยังบ่เคยฮักอ้าย

      อ่Amานแชทบ่ตอบ มันบอบมันช้ำในใจ

      อDยากตะโกนออกไป ว่ามึงบล็อกกูGสา..


Instru : / Em / Em / Am / D /
             / G / Bm / C / D /


ซ้ำ ( * , ** , ** , *** )

Outro : / Em / Em / Am / D /
             / Em / Em / Am / Em / Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง บล็อกกูสา Eพาก - มาริโอ้ โจ๊ก

คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

เฟสนี้ อ้ายสมัครตั้งแต่อยู่ ม.4
จนเวลาผ่านมาหลายปี มีหมู่อยู่ห้าพันคน
แฟนบ่มี แต่หมู่ในเฟส มีหลายจนล้น 
อ้ายจึงลบเพื่อนไปหนึ่งคน
เพื่อสิแอดคนที่แอบมัก

จนเวลาประมาณตีสอง น้องคนงามกะรับแอดอ้าย 
หัวใจ.. แล่นไปส้นตีน จั่งแหม่นฟินคัก

* อ้ายเลยทักคับ เฮ็ดหยังน้อ
   สิแตกข้าวแล้วบ้อ โอ้ะ กินข้าวหรือยังครับ
   เขาก็อ่านทันทีปึบปับ
   แต่ว่าเป็นหยังน้อครับ คือบ่ตอบมา..

** ตอบแชทข่อยแหน่ หน้าบ่คือแม่
    กะอย่าสุหยิ่งหลาย
    เน็ตหมด หรือบ่สบาย
    แบตเสื่อมหรือ wifi มีปัญหา
    หรืออ้ายบ่หล่อคือจั่งณเดช
    จึงปฏิเสธ อ้ายน้อญาญ่า
    อ่านแต่บ่ตอบมันบ่ชอบเลยหนา 
    อยากสับบักกอกขะสั้นกะบล็อกกูสา
    (อุตส่าห์แอบมัก..)

*** เผื่อสิค้นเฟสพ้อ จักขอนำหมู่นำเสี่ยว
      คนหนึ่งกะเทียวกะเม้นต์กะทัก
      กะยังบ่เคยฮักอ้าย
      อ่านแชทบ่ตอบ มันบอบมันช้ำในใจ
      อยากตะโกนออกไป ว่ามึงบล็อกกูสา..

ซ้ำ ( * , ** , ** , *** )