คอร์ดเพลง น้อย - วัชราวลี

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C#m7
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด Dmaj7
1

คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด F#m7
1

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Asus4
1

คอร์ด Cm7
1


คอร์ดเพลง น้อย - วัชราวลี    [Print]
การเข้าชม : 28225 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C#m7 Bm7 / Bm7 Dmaj7 /
           / Dmaj7 C#m7 / Bm7 / A /*A ฉันไม่เคยดังC#m7 และยังคงเดิม ตBm7อนนี้ หรือEว่าตอนไหน

  A ฉันก็คนหนึ่งC#m7 แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใBm7หญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี


** Dmaj7ยังคงมีแค่เธอและต่อไป Dmยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย

     C#m7กาย แตกสF#m7ลาย

     จนวันที่Bm7ฉันหมดลมจากไป

     เชื่อเถอะความDmรักไม่เคยห่างหาย


***A มันสถิตย์อยู่ในC#m7ใจ ชายคF#m7นนี้ มันไม่อาจที่จะEลบล้าง

      เรื่องDmaj7ราวดีๆ  หัวC#m7ใจ       F#m7ฉัน    จะBm7มีแต่เธอ เท่าEนั้น

     A เธอมาเติมให้C#m7ชีวิตมีการเปลี่ยนF#m7ผัน เธอมาทำให้เวEลาแห่งรัก

      สวยDmaj7งามทุกวัน หัC#m7วใจ      F#m7ฉัน    จะBm7มีแต่เธอ.E.

Instru : / Dmaj7 C#m7 F#m7 /
             / Bm7 C#m7 Dm /*A ฉันไม่เคยดังC#m7 และยังคงเดิม ตBm7อนนี้ หรือEว่าตอนไหน

  A ฉันก็คนหนึ่งC#m7 แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใBm7หญ่กว่าใคร เธอEคงรู้ดี


** Dmaj7ยังคงมีแค่เธอและต่อไป Dmยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย

     C#m7กาย แตกสF#m7ลาย

     จนวันที่Bm7ฉันหมดลมจากไป

     เชื่อเถอะความDmรักไม่เคยห่างหาย


***A มันสถิตย์อยู่ในC#m7ใจ ชายคF#m7นนี้ มันไม่อาจที่จะEลบล้าง

      เรื่องDmaj7ราวดีๆ  หัวC#m7ใจ       F#m7ฉัน    จะBm7มีแต่เธอ เท่าEนั้น

     A เธอมาเติมให้C#m7ชีวิตมีการเปลี่ยนF#m7ผัน เธอมาทำให้เวEลาแห่งรัก

      สวยDmaj7งามทุกวัน หัวC#m7 F#m7 Bm7 Eใจ..        ฉัน..

Instru : / Cmaj7 Bm7 / E7 Dmaj7 /
             / Fmaj7 E / Asus4 A /** Dmaj7ยังคงมีแค่เธอและต่อไป Dmยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย

     C#m7กาย แตกสF#m7ลาย

     จนวันที่Bm7ฉันหมดลมจากไป

     เชื่อเถอะความDmรักไม่เคยห่างหาย


***A มันสถิตย์อยู่ในC#m7ใจ ชายคF#m7นนี้ มันไม่อาจที่จะEลบล้าง

      เรื่องDmaj7ราวดีๆ  หัวC#m7ใจ       F#m7ฉัน    จะBm7มีแต่เธอ เท่าEนั้น

     A เธอมาเติมให้C#m7ชีวิตมีการเปลี่ยนF#m7ผัน เธอมาทำให้เวEลาแห่งรัก

      สวยDmaj7งามทุกวัน หัวC#m7 F#m7 Bm7 Eใจ..        ฉัน..

Outro : / Dmaj7 C#m7 Cm7 / Bm7 E / A /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง น้อย - วัชราวลี

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนต์ชัย สัตยเทพ (ป๋ำ)
ดนตรี : วัชราวลี

* ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดิม
   ตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
   ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
   ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี

** ยังคงมีแค่เธอและต่อไป
     ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
     กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลมจากไป
     เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย

*** มันสถิตย์อยู่ในใจ ชายคนนี้
      มันไม่อาจที่จะลบล้าง เรื่องราวดีๆ
      หัวใจ ฉัน จะมีแต่เธอ เท่านั้น
      เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
      เธอมาทำให้เวลาแห่งรัก สวยงามทุกวัน
      หัวใจ ฉัน จะมีแต่เธอ..

[ Music ]

* ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดิม
   ตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
   ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่
   ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี

** ยังคงมีแค่เธอและต่อไป
     ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
     กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลมจากไป
     เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย

*** มันสถิตย์อยู่ในใจ ชายคนนี้
      มันไม่อาจที่จะลบล้าง เรื่องราวดีๆ
      หัวใจ ฉัน จะมีแต่เธอ เท่านั้น
      เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
      เธอมาทำให้เวลาแห่งรัก สวยงามทุกวัน
      หัวใจ..  ฉัน..

[ Music ]

** ยังคงมีแค่เธอและต่อไป
     ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
     กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลมจากไป
     เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย

*** มันสถิตย์อยู่ในใจ ชายคนนี้
      มันไม่อาจที่จะลบล้าง เรื่องราวดีๆ
      หัวใจ ฉัน จะมีแต่เธอ เท่านั้น
      เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
      เธอมาทำให้เวลาแห่งรัก สวยงามทุกวัน
      หัวใจ..  ฉัน..