คอร์ดเพลง นางฟ้า - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด D
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง นางฟ้า - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)    [Print]
การเข้าชม : 2801 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Dสบตา เธอAสบตาฉัน หัวEmใจฉันสั่นสะท้าน ไม่เคยเห็นใAครเหมือนเธอ

Dงดงาม เธอAงามดังฝัน เธอพEmลิ้วและไหว ดุจดอกไม้งาม

ที่Aหอมรัญจวนหัวใจ


* ฉันจึงต้องแGอบ Aทำ ใBm Aจ     ทั้งที่อGยากจะAกอดเBm Cธอไว้..


** พบรักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามาไEmด้

     พบรักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามา เป็นของฉัน

Instru : / D / G / D / G /


Dกล้ชิด อีกไAม่ไหว หัวEmใจฉันเจียนละลาย ความAงามที่มีมากมาย


* ฉันจึงต้องแGอบ Aทำ ใBm Aจ     ทั้งที่อGยากจะAกอดเBm Cธอไว้..


** รักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามาไEmด้

     พบรักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามา เป็นของฉัน

Instru : / D / G / D / G /
             / Bm / A / G / Em /
             / D / G / D / G /
             / Bm / A / G / G /
             / A / Bm / C#m / D E /** พบรักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามาไEmด้

     พบรักเข้ากับDนางฟ้าG ที่ฉันได้ผ่านDพบมาG

     รักเข้ากับนBmางฟ้า ที่ไAกลเกิดจะไขว่คGว้ามา

     เป็นDของฉัน เป็นGของฉัน เป็นDของฉัน เป็นGของฉัน

Outro : / D / G / D / G / D /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง นางฟ้า - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

สบตา เธอสบตาฉัน
หัวใจฉันสั่นสะท้าน ไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอ
งดงาม เธองามดังฝัน
เธอพลิ้วและไหว ดุจดอกไม้งาม
ที่หอมรัญจวนหัวใจ

* ฉันจึงต้องแอบทำใจ ทั้งที่อยากจะกอดเธอไว้..

** พบรักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามาได้
     พบรักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามา
     เป็นของฉัน

ใกล้ชิด อีกไม่ไหว
หัวใจฉันเจียนละลาย ความงามที่มีมากมาย

* ฉันจึงต้องแอบทำใจ ทั้งที่อยากจะกอดเธอไว้..

** รักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามาได้
     พบรักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามา
     เป็นของฉัน

[ Music ]

** พบรักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามาได้
     พบรักเข้ากับนางฟ้า ที่ฉันได้ผ่านพบมา
     รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกิดจะไขว่คว้ามา
     เป็นของฉัน เป็นของฉัน
     เป็นของฉัน เป็นของฉัน