คอร์ดเพลง ธารารัตน์ - YOUNGOHM (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1


คอร์ดเพลง ธารารัตน์ - YOUNGOHM (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 1002042 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am / Dm7 / G / C / (2 Times)


 รู้มั้ยว่าเธอน่าAmรัก ตอนเมา โอ้ธารารัDm7ตน์ เบาเบา

 แต่ไม่ตกหลุมGรักคนเมา ไม่เCอาหรอก

 ฉันรู้ว่าเธอหน่ะAmร้ายจะตาย เธอมีผู้ชDm7ายมากมาย

 อย่ามาลูกGไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เCอาหรอก

 รู้มั้ยว่าเธอน่าAmรัก ตอนเมา โอ้ธารารัDm7ตน์ เบาเบา

 แต่ไม่ตกหลงหลุมGรักคนเมา ไม่เCอาหรอก

 ฉันรู้ว่าเธอหน่ะAmร้ายจะตาย เธอมีผู้ชDm7ายมากมาย

 ถ้าหลงไปGรัก เธอคงทำฉันเดือดCร้อน


Amนค่ำคืนที่เDm7หว่ว้า แอลกอGฮอล์เปลี่ยนเธอไปช้าCช้า

AmจเธอกำลังเรียกDm7หา  ให้Gฉันเข้าไปไคว่Cคว้า


 อยู่ๆเธอก็มาAmหาเอง มาด้วยท่าเต้นที่ร้Dm7อนแรง

 เธออาจจะชอบคนGร้องเพลง หรือเธอดูที่Cของแพง

 เธออาจอยากได้ฉันเAmป็นแฟน หรือต้องการเพียง one nDm7ight stand

 I don’t kGnow oh oh Coh..


* รู้มั้ยว่าเธอน่าAmรัก ตอนเมา โอ้ธารารัDm7ตน์ เบาเบา

   แต่ไม่ตกหลุมGรักคนเมา ไม่เCอาหรอก

   ฉันรู้ว่าเธอหน่ะAmร้ายจะตาย เธอมีผู้ชDm7ายมากมาย

   อย่ามาลูกGไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เCอาหรอก

   รู้มั้ยว่าเธอน่าAmรัก ตอนเมา โอ้ธารารัDm7ตน์ เบาเบา

   แต่ไม่ตกหลงหลุมGรักคนเมา ไม่เCอาหรอก

   ฉันรู้ว่าเธอหน่ะAmร้ายจะตาย เธอมีผู้ชDm7ายมากมาย

   ถ้าหลงไปGรัก เธอคงทำฉันเดือดCร้อน


Amม่ว่ายังไงก็ตDm7าม ไม่ยอมเธอหรอก

พอGฉันได้สิ่งที่ต้องCการ ฉันจะไปไม่บอก

แค่Amคนที่เจอระหว่างDm7ทาง ไม่ได้สำคัญ ไม่Gใช่รักแท้ตลอดCกาล

ก็คนอย่างเธอมันง่Amายไป โปรดเธออย่าทำเป็นDm7ได้ใจ

ใครต่อใครก็ไGด้เธอ จะให้ฉันรักเธอไCด้ไง

ก็เธอมันร้Amายเกิน ไม่ใช่ฉันไม่มีDm7หัวใจ โอ้ะโอGโอ้โอ แม่ธาราCรัตน์..

ซ้ำ ( * )
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ธารารัตน์ (Thararat) - YOUNGOHM

Lyrics : YOUNGOHM
Produced : Gamer Vader (นายรัตภูมิ จันทร์เสี้ยวรัศมี)

 รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
 แต่ไม่ตกหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
 ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย
 อย่ามาลูกไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เอาหรอก
 รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
 แต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
 ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย
 ถ้าหลงไปรัก เธอคงทำฉันเดือดร้อน

ในค่ำคืนที่เหว่ว้า แอลกอฮอล์เปลี่ยนเธอไปช้าช้า
ใจเธอกำลังเรียกหา  ให้ฉันเข้าไปไคว่คว้า

 อยู่ๆเธอก็มาหาเอง มาด้วยท่าเต้นที่ร้อนแรง
 เธออาจจะชอบคนร้องเพลง หรือเธอดูที่ของแพง
 เธออาจอยากได้ฉันเป็นแฟน
 หรือต้องการเพียง one night stand
 I don’t know oh oh oh..

 * รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
    แต่ไม่ตกหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
    ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย
    อย่ามาลูกไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เอาหรอก
    รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
    แต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
    ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย เธอมีผู้ชายมากมาย
    ถ้าหลงไปรัก เธอคงทำฉันเดือดร้อน

ไม่ว่ายังไงก็ตาม ไม่ยอมเธอหรอก
พอฉันได้สิ่งที่ต้องการ ฉันจะไปไม่บอก
แค่คนที่เจอระหว่างทาง ไม่ได้สำคัญ ไม่ใช่รักแท้ตลอดกาล
ก็คนอย่างเธอมันง่ายไป โปรดเธออย่าทำเป็นได้ใจ
ใครต่อใครก็ได้เธอ จะให้ฉันรักเธอได้ไง
ก็เธอมันร้ายเกิน ไม่ใช่ฉันไม่มีหัวใจ
โอ้ะโอโอ้โอ แม่ธารารัตน์..

ซ้ำ ( * )