คอร์ดเพลง ที่รัก(เธอ) - เอก สุระเชษฐ์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด Em7
1

คอร์ด Gmaj7
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง ที่รัก(เธอ) - เอก สุระเชษฐ์    [Print]
การเข้าชม : 29899 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / D7 /


Cmaj7ยากรู้จัก อยากให้Bm7เธอรู้จัก

อยากเป็นAm7คนรักเธอ อยากให้เD7ธอได้หันมอง

Cmaj7บบว่า     Bm7ฉันคนธรรมดา ไม่E7ใจร้าย ถ้าลองได้Am7คบจะดูแลเธออย่างD7ดี

Cmaj7วาม     รู้สึBm7ก เธอคือคEm7นพิเศษ อยากให้Am7ลองรักดู อยากให้D7รู้ว่ารักเป็น

  Cmaj7ก็เลย      ร้Bm7องมาเป็นทำนอง ชา E7ดี ดา

ถ้าได้เป็นแAm7ฟนจะดูแลเธออย่างD7ดี


Cmaj7เพราะคิดว่ารักเธอหมดBm7ตัว เธอคงต้องใจอ่อน

   Cmaj7ถ้างั้นฉันถามเธอสักคD7รั้ง


** ขยับเข้ามาได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน

     ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

     ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

     เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน ที่รักG    D7เธอ


Gmaj7อง     คิดBm7ดู หากเธอEm7ยังว่างอยู่ เชิญเธอAm7ลองพิสูจน์ เธอจะD7รักฉันรับรอง

  Cmaj7ก็ตัว       Bm7ฉันเป็นคนตรงๆ ไม่E7รวนเร

ก็จะไม่Am7เขวไม่มองใครนอกจากเD7ธอ


Cmaj7เพราะคิดว่ารักเธอหมดBm7ตัว เธอคงต้องใจอ่อน

   Cmaj7ถ้างั้นฉันถามเธอสักคD7รั้ง


** ขยับเข้ามาได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน

     ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

     ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

     เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน ที่รักเธอ

Instru : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 /
             / Cmaj7 / Bm7 / Am7 Bm7 / D7sus4 /* ขยับเข้ามาได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน

   ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

   ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

   เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน


**  ได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

      ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

      เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน ที่รัก..เธอ

Instru : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 Am7 Bm7 /
             / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 /
             / Cmaj7 / Bm7 / Am7 Bm7 / D7sus4 /* ขยับเข้ามาได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน

   ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

   ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

   เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน


**  ได้Cmaj7ไหม ขยับมาใกล้Bm7กัน ขยับความสัมพัAm7นธ์ มารักกับฉันนGmaj7ะเธอ

      ลองAm7คบลองBm7ดู   กันCmaj7ไหม เขย่าให้หัวBm7ใจ เต้นตรงกัน

      เAm7ธอจะมีแต่ความสุข เD7ธอจะมีแต่ฉัน ที่รัก..เธอ

Instru : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 Am7 Bm7 /
             / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / เD7ธอจะมีแต่ฉัน ที่รัGmaj7กเธอ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ที่รัก(เธอ) - เอก สุระเชษฐ์

คำร้อง : สกล พรหมธีระวงศ์
ทำนอง : พีร์ โรจนดารา
เรียบเรียง : พีร์ โรจนดารา, ธนวัฒน์ เหรียญประชา

อยากรู้จัก อยากให้เธอรู้จัก
อยากเป็นคนรักเธอ อยากให้เธอได้หันมอง
แบบว่าฉันคนธรรมดา ไม่ใจร้าย
ถ้าลองได้คบจะดูแลเธออย่างดี

ความรู้สึก เธอคือคนพิเศษ
อยากให้ลองรักดู อยากให้รู้ว่ารักเป็น
ก็เลยร้องมาเป็นทำนอง ชา ดี ดา
ถ้าได้เป็นแฟนจะดูแลเธออย่างดี

* เพราะคิดว่ารักเธอหมดตัว เธอคงต้องใจอ่อน
   ถ้างั้นฉันถามเธอสักครั้ง

** ขยับเข้ามาได้ไหม ขยับมาใกล้กัน
    ขยับความสัมพันธ์ มารักกับฉันนะเธอ
    ลองคบลองดูกันไหม เขย่าให้หัวใจ เต้นตรงกัน
    เธอจะมีแต่ความสุข เธอจะมีแต่ฉัน ที่รักเธอ

ลอง คิดดู หากเธอยังว่างอยู่
เชิญเธอลองพิสูจน์ เธอจะรักฉันรับรอง
ก็ตัวฉันเป็นคนตรงๆ ไม่รวนเร
ก็จะไม่เขวไม่มองใครนอกจากเธอ

ซ้ำ ( * , ** )

***  ขยับเข้ามาได้ไหม ขยับมาใกล้กัน
   ขยับความสัมพันธ์ มารักกับฉันนะเธอ
   ลองคบลองดูกันไหม เขย่าให้หัวใจ เต้นตรงกัน
   เธอจะมีแต่ความสุข เธอจะมีแต่ฉัน

****  ได้ไหม ขยับมาใกล้กัน
   ขยับความสัมพันธ์ มารักกับฉันนะเธอ
   ลองคบลองดูกันไหม เขย่าให้หัวใจ เต้นตรงกัน
   เธอจะมีแต่ความสุข เธอจะมีแต่ฉัน ที่รัก..เธอ

ซ้ำ ( *** , **** )

 เธอจะมีแต่ฉัน ที่รักเธอ..