คอร์ดเพลง ทิ้งแต่เก็บ - The TOYS

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Eb
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Cm
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด Am7b5
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด Bbsus4
1


คอร์ดเพลง ทิ้งแต่เก็บ - The TOYS   [Print]
การเข้าชม : 96788 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Eb / Dm / Cm F / Bb /
           / Am7b5 D7 / Gm C7 / Cm F / Bbsus4 Bb / มEbอง ดู  รDmอบตัว  Cmมี  ขFอง มBbากมาย

   Am7b5ทิ้ง       ไD7ป    เGmท่า   C7ไร   Cm    ก็ไม่FเคยจะหมดBbเลย

 ตEbก อยู่   Dmชิ้นหนึ่ง  Cmใคร Fใจ  Bbร้าย จังเลย

   Am7b5ทิ้ง       ไD7ว้     Gmที่    C7เดิม Cm    หรือFทิ้งที่ไหนBbดี


แค่อยากจะขอเEbก็บ ไว้ Dmที่เก่า และไม่บCmอก ใFครให้Bbมันเป็นเรื่องราว

จะไม่เAm7b5ปลี่ยน    ไD7ป จะGmนานนานเท่าC7ไร จะเก็บและCmทิ้งเรื่องFดีๆ เอาBbไว้

แค่อยากจะขอเEbก็บ ไว้ Dmที่เดิม ไม่ต้องเCmพิ่ม เFติม ให้Bbมันเป็นเรื่องราว

และไม่เAm7b5ปลี่ยน    ใD7จ จะGmนานนานเท่าC7ไร  จะเก็บและCmทิ้งเรื่องFดีๆ เอาBbไว้

Instru : / Eb / Dm / Cm F / Bb /
             / Am7b5 D7 / Gm C7 / Cm F / Bbsus4 Bb /แค่อยากจะขอเEbก็บ ไว้ Dmที่เก่า และไม่บCmอก ใFครให้Bbมันเป็นเรื่องราว

จะไม่เAm7b5ปลี่ยน    ไD7ป จะGmนานนานเท่าC7ไร จะเก็บและCmทิ้งเรื่องFดีๆ เอาBbไว้

แค่อยากจะขอเEbก็บ ไว้ Dmที่เดิม ไม่ต้องเCmพิ่ม เFติม ให้Bbมันเป็นเรื่องเป็นราว

และไม่เAm7b5ปลี่ยน    ใD7จ จะGmนานแสนC7นานเท่าไหร่

เกือบลืมไปCmแล้วมีความFสุข แค่Bbไหน..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ - The TOYS

เนื้อร้อง : TheTOYS
ทํานอง : TheTOYS
เรียบเรียง : The TOYS

มอง ดู รอบตัว มี ของ มากมาย
ทิ้ง ไป เท่า ไร ก็ไม่เคยจะหมดเลย
ตก อยู่ ชิ้นหนึ่ง ใคร ใจ ร้าย จังเลย
ทิ้ง ไว้ ที่ เดิม หรือทิ้งที่ไหนดี

แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เก่า
และไม่บอก ใครให้มันเป็นเรื่องราว
จะไม่เปลี่ยน ไป จะนานนานเท่าไร
จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้
แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เดิม
ไม่ต้องเพิ่ม เติม ให้มันเป็นเรื่องราว
และไม่เปลี่ยน ใจ จะนานนานเท่าไร
จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้

แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เก่า
และไม่บอก ใครให้มันเป็นเรื่องราว
จะไม่เปลี่ยน ไป จะนานนานเท่าไร
จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้
แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เดิม
ไม่ต้องเพิ่ม เติม ให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
และไม่เปลี่ยน ใจ จะนานแสนนานเท่าไหร่
เกือบลืมไปแล้วมีความสุข แค่ไหน..