คอร์ดเพลง ทางผ่าน - PURE (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง ทางผ่าน - PURE (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 1566053 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

สุดท้ายเธอก็มาAทิ้งฉันไป มันเหมือนไม่มีความF#mหมาย กับเธออีกต่อไป

เธอทำให้ฉันDตายใจ เธอทำให้ฉัC#mนไว้ใจ กับBmเธอ แค่ไEหน

ก็เพราะว่าเธอมีเAขาเข้ามา ที่เข้ามาเปลี่ยF#mนชีวิตของเธอกับฉัน

สุดท้ายคือต้องDยอมปล่อย ปล่อยเธอโดยC#mที่ยังรักเธอ อยู่ทั้งBmใจ    E


 F#m* มันเจ็บจนต้อC#mงร้องไห้ เพราะหัBmวใจแบกรับไม่ไEหว

 F#m   สิ่งเดียวที่รัC#mบรู้ได้ คือฉันBmกลายเป็นคนที่เธอไม่เEอา


 ** ฉันมันก็เหAมือนคนโง่คนหนึ่ง ที่ใC#mห้เธอหลอก

     เธอF#mก็รู้ว่าฉันก็รัก แลC#mะยอมเธอทุกอย่าง

     ไม่เป็นDไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะC#mมองข้ามF#mไป

     หากหัBmวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไC#mม่ยื้อเธอF#mไว้

     ฉันจะBmยอมปล่อยเธอไปE หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

Instru : / A / C#m / Bm / E /

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / A / D / C#m / Bm E /
            / A / D / C#m / Bm E / A /


ฉันมันก็เหAมือนคนโง่คนหนึ่ง ที่ใC#mห้เธอหลอก

เธอF#mก็รู้ว่าฉันนั้นรัก แลC#mะยอมเธอทุกอย่าง

แต่ทำไDมสิ่งที่ฉันทำ เธอกลับC#mมองข้ามF#mไป

เขานั้Bmนดีกว่าตรงไหน ฉันทำผิดC#mพลาดตรงF#mไหน

ฉันยัBmงมีค่าอยู่ไหมE หรือเห็นแค่ฉันเป็นทาง..ผ่าน..

Outro : / A / C#m / Bm / E / A /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ทางผ่าน - PURE

สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไป
มันเหมือนไม่มีความหมาย กับเธออีกต่อไป
เธอทำให้ฉันตายใจ เธอทำให้ฉันไว้ใจ
กับเธอ แค่ไหน

ก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามา
ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉัน
สุดท้ายคือต้องยอมปล่อย
ปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธอ อยู่ทั้งใจ

* มันเจ็บจนต้องร้องไห้ เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว
  สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา

** ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
    เธอก็รู้ว่าฉันก็รัก และยอมเธอทุกอย่าง
    ไม่เป็นไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะมองข้ามไป
    หากหัวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไม่ยื้อเธอไว้
    ฉันจะยอมปล่อยเธอไป
    หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

ซ้ำ ( * , ** )

ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรัก และยอมเธอทุกอย่าง
แต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำ เธอกลับมองข้ามไป
เขานั้นดีกว่าตรงไหน ฉันทำผิดพลาดตรงไหน
ฉันยังมีค่าอยู่ไหม หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

Lyrics ​​by Pure
Composed by  Pure
Arranged by Geeno S, Pure,Benz
Vocals by Pure
Backing Vocals by Pure, Jeaniich