คอร์ดเพลง ถ่านไฟเก่า - Bird ธงไชย

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Bb
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Cm
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Eb
1

คอร์ด Cm(maj7)
1

คอร์ด Cm7
1


คอร์ดเพลง ถ่านไฟเก่า - Bird ธงไชย    [Print]
การเข้าชม : 6829 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Bb D7 / Gm G / Cm / F /


 Bbรู้ ก่อนมีDmฉันนั้นเธอมีใEbคร และเFขาสำคัญเท่าBbไร

 ก่อนที่เDmขาจากไปEbทิ้งเธอF

ฉัBbน ก็คือDmคนที่มีแค่Ebใจ ที่Fรับเธอได้เGmสมอ ทั้งCmรู้ว่าเธอไม่เFคยลืม


ตลอดเวD7ลา เหมือนเธอรออะGmไรบางอย่าง

แต่ก็ยD7อม เพราะหวังสักวันชEbนะหัวใจ ของFเธอ


Bbล้ว สิ่งที่Dmฉันนั้นเคยหวาดกEbลัว

ไม่Fขอให้มันเป็นBbจริง สิ่งที่Dmทำให้เธอไหวหวั่Eb  F

Bbขา กลับเข้าDmมาให้เธอเห็นEbใจ

และFขอให้เธออGmภัย แล้วฉัCmนต้องทำอย่างFไร


* เธอบอกกับD7ฉันไม่ต้องกลัว ไม่Gmมีอะไร

   แต่อยู่กับD7ฉัน แค่เพียงกายแต่Ebไร้หัวFใจ


** เBbพราะว่าเD7ธอและเGmขา

     ถ่Gานไฟเก่ายังร้Cmอน รอCm(maj7)วัน            รื้อCm7ฟื้น

     แFล้วคนมาทีหBbลัง ต้องทD7น ต้องGmฝืนอย่างGฉัน คนCmนี้

     เFธอต้องบอกวิธีให้ทำใจBb F

Instru : / Bb Dm / Eb F / (2 Times)
             / Bb Dm / Eb F / Gm Cm / F /ตลอดเวD7ลา เหมือนเธอรออะGmไรบางอย่าง

แต่ที่ยD7อม เพราะฉันก็อยากชGmนะใจ


* เธอบอกกับD7ฉันไม่ต้องกลัว ไม่Gmมีอะไร

   แต่อยู่กับD7ฉัน แค่เพียงกายแต่Ebไร้หัวFใจ


** เBbพราะว่าเD7ธอและเGmขา

     ถ่Gานไฟเก่ายังร้Cmอน รอCm(maj7)วัน            รื้อCm7ฟื้น

     แFล้วคนมาทีหBbลัง ต้องทD7น ต้องGmฝืนอย่างGฉัน คนCmนี้

     เFธอต้องบอกวิธีให้ทำใจBb F


** (เBbพราะว่าเD7ธอและเGmขา

     ถ่Gานไฟเก่ายังร้Cmอน รอCm(maj7)วัน            รื้อCm7ฟื้น

     แFล้วคนมาทีหBbลัง ต้องทD7น ต้องGmฝืน) อย่างGฉัน คนCmนี้

     เFธอต้องบอกวิธีให้ทำใจGm F

     เมื่อถ่Cmานไฟเก่าของเFธอยังมีไBb

     อCmย่าได้ปล่อยฉันFตายในกองไฟBb F Bb..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ถ่านไฟเก่า - Bird ธงไชย

รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญเท่าไร
ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
ฉัน ก็คือคนที่มีแค่ใจ
ที่รับเธอได้เสมอ ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม

ตลอดเวลา เหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
แต่ก็ยอม เพราะหวังสักวันชนะหัวใจ ของเธอ

แล้ว สิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
ไม่ขอให้มันเป็นจริง สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
เขา กลับเข้ามาให้เธอเห็นใจ
และขอให้เธออภัย แล้วฉันต้องทำอย่างไร

* เธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไร
   แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ

** เพราะว่าเธอและเขา
     ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวัน รื้อฟื้น
     แล้วคนมาทีหลัง
     ต้องทน ต้องฝืนอย่างฉัน คนนี้
     เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ

ตลอดเวลา เหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ

* เธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไร
   แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ

** เพราะว่าเธอและเขา
     ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวัน รื้อฟื้น
     แล้วคนมาทีหลัง
     ต้องทน ต้องฝืนอย่างฉัน คนนี้
     เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ

** (เพราะว่าเธอและเขา
     ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวัน รื้อฟื้น
     แล้วคนมาทีหลัง ต้องทน ต้องฝืน)
     อย่างฉัน คนนี้
     เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจ
     เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอยังมีไฟ
     อย่าได้ปล่อยฉันตายในกองไฟ..