คอร์ดเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ - เต๊ะ ตระกูลตอ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Bb
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Cm
1


คอร์ดเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ - เต๊ะ ตระกูลตอ    [Print]
การเข้าชม : 94316 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Bb / Am / Gm C / F / (2 Times)


บ่Dmน่าไปหลงฮักเจ้าแต่แรกเลย จุดลงเAmอย บ่ต่างเลยกับหมา

ฮู้ตั้งแต่ทีแGmรกแล้วว่า อ้ายมาเพื่อCคั่นเวลา อ้ายมากะแค่แFก้เหงา

ก็คิดBbว่าน้องสิถิ่มเขา เพื่อว่าสิCมาเอาอ้าย

เฮ็ดดีปานAmได๋หัวใจน้องยังฮักเขาDmคือเก่า

เมื่อเบิดทGmางสู้เขา เรื่องของเCฮา อ้ายว่าเซาเว้ากันFสา


* อ้ายสิเป็นBbคน ที่ก้าวCย่างออกมา อ้ายสิเป็นAmคนที่น้ำตา ไDmหลหย่าวๆ

   อ้ายสิเป็นBbคน ที่บอกลาเจ้า อ้ายสิเป็นCคนที่เหงาเองเด้อ..


** อยู่กับเFขาดูแAmลกันดีDmๆเด้อC   สิ่งร้Bbายๆกะอย่าพบเCจอ เจอแต่Fสิ่งดีๆC

    อยู่กับเBbขากะฮักเCขาหลายๆ ขออวยพรใAmห้ จากผู้ชายคDmนนี้..

    ให้เจ้าสองGmคนโชคดี ให้เจ้าสองCคนมีความสุข โยนทุกข์มาหาFอ้าย

Instru : / F Am / Dm C / Bb C / F C / 
             / Bb C / Am Dm / Gm C / F /ขั่นDmคนมันเกิดมาบ่สำคัญ แม่นฝืนคบAmกัน กะบ่มีหยังดีขึ้น

เมื่อเจ้ามีทGmางเลือกทางอื่น สิทนCฝืน คบกันต่อไปเพื่ออิหFยัง


น้องบ่ได้Bbมีอ้ายในใจแค่เพียงCคนเดียว

น้องมีคนAmอื่น ข้องเกี่ยวอีกอยู่บักหDmลายทาง

คือจั้งอ้Gmายมีหวัง แต่ทั้Cงๆ บ่มีหวังจักอFย่างเลย


อ้ายสิเป็นBbคน ที่ก้าวCย่างออกมา อ้ายสิเป็นAmคนที่น้ำตา ไDmหลหย่าวๆ

อ้ายสิเป็นBbคน ที่บอกลาเจ้า อ้ายสิเป็นCคนที่เหงาเองเด้อ


อยู่กับเFขาดูแAmลกันดีDmๆเด้อC   สิ่งร้Bbายๆกะอย่าพบเCจอ เจอแต่Fสิ่งดีๆC

อยู่กับเBbขากะฮักเCขาหลายๆ ขออวยพรใAmห้ จากผู้ชายคDmนนี้..

ให้เจ้าสองGmคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุขC  เด้อ..


อยู่กับเFขาดูแAmลกันดีDmๆเด้อ  Cm  สิ่งร้Bbายๆกะอย่าพบเCจอ เจอแต่Fสิ่งดีๆ

อยู่กับเBbขากะฮักเCขาหลายๆ ขออวยพรใAmห้ จากผู้ชายคDmนนี้..

ให้เจ้าสองGmคนโชคดี ให้เจ้าสองCคนมีความสุข โยนทุกข์มาหาFอ้าย

ให้เจ้าสองGmคนโชคดี ให้เจ้าสองCคนมีความสุข คนทุกข์ให้เป็นFอ้าย..

Outro : / Bb / Am / Gm C / F /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ดูแลกันดีๆเด้อ - เต๊ะ ตระกูลตอ

คำร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
สังกัด : สิงห์มิวสิค

บ่น่าไปหลงฮักเจ้าแต่แรกเลย
จุดลงเอย บ่ต่างเลยกับหมา
ฮู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่า
อ้ายมาเพื่อคั่นเวลา อ้ายมากะแค่แก้เหงา
ก็คิดว่าน้องสิถิ่มเขา เพื่อว่าสิมาเอาอ้าย
เฮ็ดดีปานได๋หัวใจน้องยังฮักเขาคือเก่า
เมื่อเบิดทางสู้เขา เรื่องของเฮา
อ้ายว่าเซาเว้ากันสา

* อ้ายสิเป็นคน ที่ก้าวย่างออกมา
   อ้ายสิเป็นคนที่น้ำตา ไหลหย่าวๆ
   อ้ายสิเป็นคน ที่บอกลาเจ้า
   อ้ายสิเป็นคนที่เหงาเองเด้อ..

** อยู่กับเขาดูแลกันดีๆเด้อ
    สิ่งร้ายๆกะอย่าพบเจอ เจอแต่สิ่งดีๆ
    อยู่กับเขากะฮักเขาหลายๆ
    ขออวยพรให้ จากผู้ชายคนนี้..
    ให้เจ้าสองคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข
    โยนทุกข์มาหาอ้าย

ขั่นคนมันเกิดมาบ่สำคัญ
แม่นฝืนคบกัน กะบ่มีหยังดีขึ้น
เมื่อเจ้ามีทางเลือกทางอื่น
สิทนฝืน คบกันต่อไปเพื่ออิหยัง

น้องบ่ได้มีอ้ายในใจแค่เพียงคนเดียว
น้องมีคนอื่น ข้องเกี่ยวอีกอยู่บักหลายทาง
คือจั้งอ้ายมีหวัง แต่ทั้งๆ บ่มีหวังจักอย่างเลย

อ้ายสิเป็นคน ที่ก้าวย่างออกมา
อ้ายสิเป็นคนที่น้ำตา ไหลหย่าวๆ
อ้ายสิเป็นคน ที่บอกลาเจ้า
อ้ายสิเป็นคนที่เหงาเองเด้อ

อยู่กับเขาดูแลกันดีๆเด้อ
สิ่งร้ายๆกะอย่าพบเจอ เจอแต่สิ่งดีๆ
อยู่กับเขากะฮักเขาหลายๆ
ขออวยพรให้ จากผู้ชายคนนี้..
ให้เจ้าสองคนโชคดี
ให้เจ้าสองคนมีความสุข เด้อ..

อยู่กับเขาดูแลกันดีๆเด้อ
สิ่งร้ายๆกะอย่าพบเจอ เจอแต่สิ่งดีๆ
อยู่กับเขากะฮักเขาหลายๆ
ขออวยพรให้ จากผู้ชายคนนี้..
ให้เจ้าสองคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข
โยนทุกข์มาหาอ้าย
ให้เจ้าสองคนโชคดี ให้เจ้าสองคนมีความสุข
คนทุกข์ให้เป็นอ้าย..