คอร์ดเพลง ชู้ทางใจ - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด A7
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด Em
1


คอร์ดเพลง ชู้ทางใจ - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 5476 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / Dm G / C F / C /


ถ้าผมรักคุณจะผิดมากไCหม รักด้วยหัวFใจ แม้E7ไร้สิทธิ์หวงและAm    Gห่วง

แอบซ่อนเCร้น เหมือนเAmป็นความผิดใหญ่หDmลวง

Gก็บไปฝันในCทรวง ขอเA7ป็นเพียงชู้ทDm    Gางใจ..


ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เCห็น

ไม่เคยคิดเFป็น เพื่อนE7นอนแนบเคียงชิAm    Gดใกล้

เจ็บมามากCนัก รักเA7อยไม่เคยDmสมใจ

Gจ็บอีกหนเป็นCไร คงDmทน  ไGด้เช่นเดิC  C7


Fชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทEmางใจ ศาลอาญาแห่งไCหน คงE7ไม่ให้รับโทษเAmพิ่ม

   องค์การความCรัก มิไA7ด้ตราห้ามแต่Dmงเติม

   Gจึงเป็นสิทธิ์แต่เCริ่ม ที่A7ผมจะแอบรัDm    Gกคุณ


** หากคิดแค้นเคืองก็จงอCภัย

     นึกว่าเห็นใFจ โปรดคE7ลายระแวงเคือAm    Gงขุ่น

     อยากห้ามความCรัก โถA7มันห้ามยากนDmะคุณ

     ปGล่อยให้ผมว้Cาวุ่น รักDmคุณต่อGไปเCถิดหนา

Instru : / C / F E7 / Am G / C A7 /
             / Dm G / C Dm G / C C7 /Fชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทEmางใจ ศาลอาญาแห่งไCหน คงE7ไม่ให้รับโทษเAmพิ่ม

   องค์การความCรัก มิไA7ด้ตราห้ามแต่Dmงเติม

   Gจึงเป็นสิทธิ์แต่เCริ่ม ที่A7ผมจะแอบรัDm    Gกคุณ


** หากคิดแค้นเคืองก็จงอCภัย

     นึกว่าเห็นใFจ โปรดคE7ลายระแวงเคือAm    Gงขุ่น

     อยากห้ามความCรัก โถA7มันห้ามยากนDmะคุณ

     ปGล่อยให้ผมว้Cาวุ่น รักDmคุณต่อGไปเCถิดหนา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ชู้ทางใจ - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ถ้าผมรักคุณจะผิดมากไหม
รักด้วยหัวใจ แม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วง
แอบซ่อนเร้น เหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง
เก็บไปฝันในทรวง ขอเป็นเพียงชู้ทางใจ..

ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็น
ไม่เคยคิดเป็น เพื่อนนอนแนบเคียงชิดใกล้
เจ็บมามากนัก รักเอยไม่เคยสมใจ
เจ็บอีกหนเป็นไร คงทน ได้เช่นเดิม

* ชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทางใจ
   ศาลอาญาแห่งไหน คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
   องค์การความรัก มิได้ตราห้ามแต่งเติม
   จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม ที่ผมจะแอบรักคุณ

** หากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย
     นึกว่าเห็นใจ โปรดคลายระแวงเคืองขุ่น
     อยากห้ามความรัก โถมันห้ามยากนะคุณ
     ปล่อยให้ผมว้าวุ่น รักคุณต่อไปเถิดหนา

[ Music ]

* ชู้ ก็เป็นแค่ชู้ทางใจ
   ศาลอาญาแห่งไหน คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
   องค์การความรัก มิได้ตราห้ามแต่งเติม
   จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม ที่ผมจะแอบรักคุณ

** หากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย
     นึกว่าเห็นใจ โปรดคลายระแวงเคืองขุ่น
     อยากห้ามความรัก โถมันห้ามยากนะคุณ
     ปล่อยให้ผมว้าวุ่น รักคุณต่อไปเถิดหนา..