คอร์ดเพลง คือเก่า - เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm
1


คอร์ดเพลง คือเก่า - เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา    [Print]
การเข้าชม : 91232 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G D / C / (2 Times)


เป็นหEmยังคือเบิ่งเศร้Dาๆ แท้น้องCหล่า ผิดEmกันกับผู้บ่าวDมา แCม่นบ่

แววEmตาที่เคยงดDงาม เป็นCสีท้อๆ เจ็บAmไสบอกอ้ายได้บ่ Dคนดี


* กะผู้Gบ่าวคนที่น้องDฮัก เขาCคักเขาแหน่ D มามื้อEmนี่เขาคือบ่แDคร์ น้องเCลย

   D บ่เป็Emนคือจั่งคนเDก่า ที่Cคุ้นเคย แล้วเAmขากะบอกเลิกเDสย ในGมื้อนี่


** บอกอ้ายได้Cบ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเBmฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋

     เป็นหAmยังน้ำตาคือไDหล ฮ้องไGห่บ่เซา

     บ่เป็นหยังหCลายอ้ายบ่ต้องห่วง แค่Bmใจแผลยังบ่เซา

     น้องเลือกเAmขากะเจ็บย้อนเDขา สมGควรแล้ว


มื้อไEmด๋สิเซาฮ้องไDห่ ละCน้อหล่า D อ้ายเGห็นแฮงเจ็บหลายกDว่า Cฮู้บ่

D สิคEmอยอยู่เคียงข้างเDจ้า จนเCขากลับมาง้อ

เซาเAmจ็บอ้ายกะสิขอ.D. เป็นห่วงคืGอเก่า..

Instru : / C / Bm / Am D / G / (2 Times)


* กะผู้Gบ่าวคนที่น้องDฮัก เขาCคักเขาแหน่ D มามื้อEmนี่เขาคือบ่แDคร์ น้องเCลย

   D บ่เป็Emนคือจั่งคนเDก่า ที่Cคุ้นเคย แล้วเAmขากะบอกเลิกเDสย ในGมื้อนี่


** บอกอ้ายได้Cบ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเBmฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋

     เป็นหAmยังน้ำตาคือไDหล ฮ้องไGห่บ่เซา

     บ่เป็นหยังหCลายอ้ายบ่ต้องห่วง แค่Bmใจแผลยังบ่เซา

     น้องเลือกเAmขากะเจ็บย้อนเDขา สมGควรแล้ว


** บอกอ้ายได้Cบ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเBmฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋

     เป็นหAmยังน้ำตาคือไDหล ฮ้องไGห่บ่เซา

     บ่เป็นหยังหCลายอ้ายบ่ต้องห่วง แค่Bmใจแผลยังบ่เซา

     น้องเลือกเAmขากะเจ็บย้อนเDขา สมGควรแล้ว..

     มื้อได๋ลืมเAmขามาเป็นคือเDก่า ไGด้บ่..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง คือเก่า - เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

เป็นหยังคือเบิ่งเศร้าๆ แท้น้องหล่า
ผิดกันกับผู้บ่าวมา แม่นบ่
แววตาที่เคยงดงาม เป็นสีท้อๆ
เจ็บไสบอกอ้ายได้บ่ คนดี

* กะผู้บ่าวคนที่น้องฮัก เขาคักเขาแหน่
   มามื้อนี่เขาคือบ่แคร์ น้องเลย
   บ่เป็นคือจั่งคนเก่า ที่คุ้นเคย
   แล้วเขากะบอกเลิกเสย ในมื้อนี่

** บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋
     เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋
     เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่เซา
     บ่เป็นหยังหลายอ้ายบ่ต้องห่วง
     แค่ใจแผลยังบ่เซา
     น้องเลือกเขากะเจ็บย้อนเขา สมควรแล้ว

มื้อได๋สิเซาฮ้องไห่ ละน้อหล่า
อ้ายเห็นแฮงเจ็บหลายกว่า ฮู้บ่
สิคอยอยู่เคียงข้างเจ้า จนเขากลับมาง้อ
เซาเจ็บอ้ายกะสิขอ.. เป็นห่วงคือเก่า..

* กะผู้บ่าวคนที่น้องฮัก เขาคักเขาแหน่
   มามื้อนี่เขาคือบ่แคร์ น้องเลย
   บ่เป็นคือจั่งคนเก่า ที่คุ้นเคย
   แล้วเขากะบอกเลิกเสย ในมื้อนี่

** บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋
     เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋
     เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่เซา
     บ่เป็นหยังหลายอ้ายบ่ต้องห่วง
     แค่ใจแผลยังบ่เซา
     น้องเลือกเขากะเจ็บย้อนเขา สมควรแล้ว

** บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋
     เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋
     เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่เซา
     บ่เป็นหยังหลายอ้ายบ่ต้องห่วง
     แค่ใจแผลยังบ่เซา
     น้องเลือกเขากะเจ็บย้อนเขา สมควรแล้ว..
     มื้อได๋ลืมเขามาเป็นคือเก่า ได้บ่..