คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ (Untold) - BOWKYLION

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Em7
1

คอร์ด Dm7
1

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด Fm
1

คอร์ด Am7
1


คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ (Untold) - BOWKYLION   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 12403 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Fmaj7คิดถึงแต่ต้องทEm7น     เพDm7ราะเราสองคน Cmaj7ไม่ได้เป็นอะไรกัน

   Fmaj7รักเธออยู่ทุกEm7วัน แค่ไม่เDm7คยเอ่ย ยังไม่อยากเGฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ

Instru : / Fmaj7 / Em7 / Dm7 / G /


 ไCม่ว่าเธอGm จะไปไหน Fmaj7ฉันก็ไปกับเธอทุกที่เFmลย

 ไAm7ม่ว่าเธอGm จะเจอใคร Fmaj7ฉันจะคอยรับฟังอยู่เฉFmยๆ


   Am7จะให้เป็นที่ปรึกษา Em7มีไว้คอยแก้ปัญหา Fmaj7ล้าหัวใจ แค่Cซบตรงไหล่

  บAm7างครั้งเราต้องห่างไกล กEm7ลัวว่าเธออาจสงสัย

  แFmaj7ละถามมา อย่าGรู้ดีกว่า


Fmaj7คิดถึงแต่ต้องทEm7น     เพDm7ราะเราสองคน Cmaj7ไม่ได้เป็นอะไรกัน

   Fmaj7รักเธออยู่ทุกEm7วัน แค่ไม่เDm7คยเอ่ย ยังไม่อยากเGฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ


   Dm7 แค่ในบางEm7ทีเมฆบนฟ้า นั้นDm7ดูหม่น

 แต่ไม่อาจปล่อยCฝนลงมา ให้เป็นDm7สาย

 รักแค่ในEm7ใจเก็บเอาไว้ ไม่Fmaj7ง่ายดาย

 เคียงข้างกายถึงแGม้ มีใคร ข้างๆ เธอ

Instru : / Fmaj7 / Em7 / Dm7 / Cmaj7 / (2 Times)


Fmaj7คิดถึงแต่ต้องทEm7น     เพDm7ราะเราสองคน Cmaj7ไม่ได้เป็นอะไรกัน

   Fmaj7รักเธออยู่ทุกEm7วัน แค่ไม่เDm7คยเอ่ย ยังไม่อยากเGฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ

Outro : / Fmaj7 / Em7 / Dm7 / Cmaj7 / (2 Times)

(คิดถึงแต่ต้องทน) คิดถึงเธอเหลือเกิน
(รักเธออยู่ทุกวัน) เก็บเธอในใจ และไม่บอกใคร
มีเธอเท่านั้น แต่เป็นเพียงแค่ฝันฉันคง ต้องเข้าใจ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง คิดถึงแต่ (Untold) - BOWKYLION

Lyrics: bowkylion 
Melody: bowkylion
Arranging: Yoryeeyee, bowkylion, Paedum

* คิดถึงแต่ต้องทน
   เพราะเราสองคน ไม่ได้เป็นอะไรกัน
   รักเธออยู่ทุกวัน แค่ไม่เคยเอ่ย
   ยังไม่อยากเฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ

ไม่ว่าเธอ จะไปไหน ฉันก็ไปกับเธอทุกที่เลย
ไม่ว่าเธอ จะเจอใคร ฉันจะคอยรับฟังอยู่เฉยๆ

จะให้เป็นที่ปรึกษา มีไว้คอยแก้ปัญหา
ล้าหัวใจ แค่ซบตรงไหล่
บางครั้งเราต้องห่างไกล กลัวว่าเธออาจสงสัย
และถามมา อย่ารู้ดีกว่า

* คิดถึงแต่ต้องทน
   เพราะเราสองคน ไม่ได้เป็นอะไรกัน
   รักเธออยู่ทุกวัน แค่ไม่เคยเอ่ย
   ยังไม่อยากเฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ

แค่ในบางทีเมฆบนฟ้า นั้นดูหม่น
แต่ไม่อาจปล่อยฝนลงมา ให้เป็นสาย
รักแค่ในใจเก็บเอาไว้ ไม่ง่ายดาย
เคียงข้างกายถึงแม้ มีใคร ข้างๆ เธอ

* คิดถึงแต่ต้องทน
   เพราะเราสองคน ไม่ได้เป็นอะไรกัน
   รักเธออยู่ทุกวัน แค่ไม่เคยเอ่ย
   ยังไม่อยากเฉลยไว้เธอ ค่อยเข้าใจ

(คิดถึงแต่ต้องทน) คิดถึงเธอเหลือเกิน
(รักเธออยู่ทุกวัน) เก็บเธอในใจ และไม่บอกใคร
มีเธอเท่านั้น แต่เป็นเพียงแค่ฝันฉันคง ต้องเข้าใจ..