คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ - บอย พนมไพร

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด G7
1


คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ - บอย พนมไพร    [Print]
การเข้าชม : 230323 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G / D / Em / C /


* ฟังเGด้อหล่า ตั้งแต่Dคบกันมาเป็นคนคุ้นเคย

   กะบ่เEmคยขอหยังเจ้าเลย Cจักเทื่อ

   ฟังเGด้อเจ้า ถ้าให้เDว้าแปนๆออกจากหัวใจ

   ว่าคนEmนี้หลงฮักเจ้าหลาย มาแCต่โดน


** เสื่องDส่นเอาไว้กะบ่อยู่ คือสิบ่Emฮู้แอะใจแหน่บ่หนอ

     ที่เช้าแCลงคึดนำคึดพ้อ ห่วงนำเDจ้าเอาใจซู่อย่าง

     กะย้อนสEmนิท กะคิดเลยไปอีกลิBmมิต

     หวังไปเป็นคู่ชีCวิต ติดอยู่แค่หนึ่งอGย่าง

     คือใจของนAmาง มันพอสิCว่าง ให้อยู่นำได้Dบ่..


*** ขอโอกาสแหน่เGด้อ ถ้าเธอให้Bmกันสิเฮ็ดมันให้Emดี

      สิฮักเDจ้าให้หลายๆ กว่าCนี้ สิบปีซาวDปี สิบ่จืดบ่Gจาง G7

      แค่เป็นที่หEmนึ่ง ในใจเBmจ้า สิอยู่เคียงเCจ้าจนฮอดอวGสาน

      ฝันเป็นจริงไCด้เมื่อมีกันและGกัน ฮักตั้งแต่มื้อAmนั้น

      มื้อแรกที่พบDเจ้า (กะยังบ่เซาฮักจนฮอดGมื้อนี้..)

Instru : / G / D / Em / C D /
             / Em / Bm / C D / G D /


ซ้ำ ( * , ** , *** , *** )

Instru : / Em / C / D /


กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อGนี้..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ - บอย พนมไพร

* ฟังเด้อหล่า ตั้งแต่คบกันมาเป็นคนคุ้นเคย
   กะบ่เคยขอหยังเจ้าเลย จักเทื่อ 
   ฟังเด้อเจ้า ถ้าให้เว้าแปนๆออกจากหัวใจ
   ว่าคนนี้หลงฮักเจ้าหลาย มาแต่โดน

** เสื่องส่นเอาไว้กะบ่อยู่
     คือสิบ่ฮู้แอะใจแหน่บ่หนอ
     ที่เช้าแลงคึดนำคึดพ้อ
     ห่วงนำเจ้าเอาใจซู่อย่าง
     กะย้อนสนิท กะคิดเลยไปอีกลิมิต
     หวังไปเป็นคู่ชีวิต ติดอยู่แค่หนึ่งอย่าง
     คือใจของนาง มันพอสิว่าง ให้อยู่นำได้บ่..

*** ขอโอกาสแหน่เด้อ
      ถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดี
      สิฮักเจ้าให้หลายๆ กว่านี้
      สิบปีซาวปี สิบ่จืดบ่จาง
      แค่เป็นที่หนึ่ง ในใจเจ้า
      สิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอวสาน
      ฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกัน
      ฮักตั้งแต่มื้อนั้น
      มื้อแรกที่พบเจ้า
      (กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้..)

ซ้ำ ( * , ** , *** , *** )

กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้..

คำร้อง/ทำน้อง : ปรีชา ปัดภัย 
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ/เจ/จิงลย/เฮียป่อง
โปรดิวเซอร์ : เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรีส์